توضیحات محصول

این افزرونه به شما کمک می کند تا برای محصولات ایجاد شده با افزونه Easy Digital Downloads

کمسیون مشخص کنید و پس از فروش رفتن محصول کمیسیونی که برای آن مشخص کرده اید به حساب

کاربر مشخص شده واریز کردد.

این افزونه ابزار بسیار مناسبی است برای ایجاد بازار های فروش فایل و کسب درآمد بر اساس کمیسیون

مشخص شده برای کاربران بازار.

راهنمایی :

– جهت نصب افزونه فایل edd-commissions.zip موجود در فایل دانلود شده از مارکت را در قسمت مدیریت

» افزونه ها » افزودن و سپس دکمه [بارگذاری افزونه] بارگذاری و نصب نمایید.

– پس از نصب بنا بر نیاز خود می توانید از کدهای کوتاه زیر استفاده کنید :

o [edd_commissions] نمایش یک لیست از کمیسیون ها برای وارد شده.

o [edd_commissioned_products] نمایش یک لیست از محصولات کاربر برای دریافت کمیسیون.

o [edd_commissions_overview] نمایش یک نمای کلی از فروش و درآمد برای کاربر وارد شده.

o [edd_commissions_graph] نمایش یک نمودار پالایش شده از درآمد و فروش برای کاربر.